AMATÖR / SPORTİF BALIKÇILIK NEDİR?

Yasalarımızdaki tarifiyle;
Sadece spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğidir.

AMATÖR / SPORTİF BALIKÇI KİMDİR?

Yukarıda belirtilen aktiviteleri yerine getiren, bunları yaparken;
Balık tutmayı amaç değil, dinlence aracı gören, sürdürülebilir bir balık avcılığı için balık stoklarının ve çevrenin korunması gerektiğinin bilincinde, doğayı gerçekten seven, sportif ruhta ve etik değerlere bağlı, yasaların öngördüğü kurallara uyan ve uygulayan kişidir.  Amatör Balıkçılık Etiği


Yurdumuzda bugünkü yasal koşullara göre

AMATÖR BALIKÇILIK ?

•  Amatör balıkçılık yapabilmek için herhangi bir belge veya izine ihtiyaç yoktur. İsteğe bağlı olarak il veya ilçe Tarım Müdürlüklerinden Amatör Balıkçı Belgesi alınabilir.

•  Yalnız olta veya zıpkınla, kıyıdan ya da tekne ile amatör balık avcılığı yapılabilir.

•  Amatör balıkçılıkta yemlik ağ (boyu en fazla 5 mt. ye kadar) ve göz açıklığı 28 mm.den küçük olmamak koşuluyla, sadece denizlerimizde serpme ağı kullanılabilir.

  Belirtilen ağların dışında;
  Her türlü ağ, tırıvırı, pinter, sepet, parakete, küspe, zehir, balık otu, elektrik akımı, elektroşok cihazı ve dinamit kullanarak avlanmak yasaktır.

•  Amatör balıkçılıkta avlanmış her türlü su ürününün satışı yasaktır. Avladıkları su ürünlerini satanlar, “Kayıt dışı ticari avcı” sayılır.

•  Denizlerimizde sezon yasağı yoktur. Ancak, avlanma limitleri ve bazı bölge yasakları bulunmaktadır.

•  İçsularımızda üreme sezonu yasağı zamanlarında ticari avcılığa kapatılan alanlarda amatör balık avcılığı da yasaktır. Ancak, içsularda günde en fazla 10 adet olmak koşuluyla (boy ve ağırlık sınırı yok) Gökkuşağı alabalık avı tüm yıl boyu serbesttir.

•  Zıpkınla yalnız denizlerimizde ve gündüz saatlerinde balık avcılığı yapılabilir.

•  Mülki veya mahalli amirler, kontrol görevlileri tebliğde belirtilenlere ek olarak  veya farklı yorumlar getirerek, amatör balık avcılığına keyfi; Yer, zaman, tür, limit yasakları ya da serbestisi koyamaz ve uygulayamazlar. Bu uygulamalar, ancak tebliğde belirlendiği şekilde ve bakanlık kararıyla uygulanır.

•  Yasadışı balıkçılık eylemlerini ihbar etmekten çekinmeyiniz.
•  Bu eylemleri yapanlar kadar cesur olunuz. Bu tür ihbarları;
•  Jandarma’nın 156 no.lu,
•  Sahil Muhafaza’nın 158 no.lu ücretsiz telefonuna
•  Ya da o çevredeki Köy Muhtarlarına yapabilirsiniz.


AMATÖR BALIKÇILIK YAPABİLMEK İÇİN YASAL GEREKLİLİKLER NELERDİR?
Amatör balıkçılık yapılabilmesi için, 
Amatör Balıkçılık Tebliğleri ile duyurulan avlanma zamanı, limitleri, yer ve avlanma araçlarıyla llgili sınırlama ve yasaklara uymak ve uygulamak yeterlidir.

İsteğe bağlı olarak;
Talep edildiği zaman il veya ilçe Tarım Müdürlüklerinden Amatör Balıkçı Belgesi alınabilir. 

• Bu belgeyi alabilmek için yaş ve eğitim derecesi sınırı yoktur.
• Bu belgeyi av yerinde taşıma zorunluluğu yoktur.